Nieuwsbrieven

19 januari 2018
Nieuwsflits 17 - 19 januari 2018
Nieuwsflits 17 is beschikbaar LEES MEER
12 januari 2018
Nieuwsflits 16 - 12 januari 2018
De eerste nieuwsflits van 2018 LEES MEER
22 december 2017
Nieuwsflits 15 - 22 december 2017
De laatste nieuwsbrief van 2017 LEES MEER
15 december 2017
Nieuwsflits 14 - 15 december 2017
hierbij ontvangt u de nieuwsflits van deze week LEES MEER

Ziekmelding

Om ongerustheid en onzekerheid te voorkomen, verzoeken wij u dringend om ziekte of afwezigheid van uw kind vóór schooltijd door te (laten) geven aan de leerkracht van uw kind. Vanaf 08.15 uur zijn we bereikbaar op telefoonnummer 035 621-16-16. U kunt ook de leerkracht per mail op de hoogte brengen. 

Extra verlof

Extra verlof buiten de normale schoolvakanties moet u minimaal zes weken van tevoren schriftelijk aanvragen bij de directie. Toestemming kan slechts bij uitzondering worden gegeven, indien er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden.
Op de achterzijde van het formulier voor de verlofaanvraag zit een bijlage waarin de geldende regels worden uitgelegd. Verlofaanvragen om rond schoolvakanties eerder te vertrekken of later terug te komen, worden niet toegekend. De aanvraagformulieren en de voorwaarden zijn bij de directie verkrijgbaar. De school is wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar te melden.

o.b.s. Elckerlyc locatie Schuttersweg

Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum

T (035) 621 16 16

E info@elckerlycschool.nl


IBAN: NL48 INGB 0000 1601 76

OBS Elckerlyc Hilversum