Nieuwsbrieven

13 april 2018
Nieuwsbrief 28 - 13 april 2018
Nieuwsbrief 28 is beschikbaar voor u LEES MEER
07 april 2018
Nieuwsbrief 27 - 6 april 2018
Nieuwsbrief 27 LEES MEER
29 maart 2018
Nieuwsbrief 26 + AVONDVIERDAAGSE - 29 maart 2018
Nieuws en Avondvierdaagse! LEES MEER
23 maart 2018
Nieuwsbrief 25 - 23 maart 2018
Sport, pasen, museum... LEES MEER

Ziekmelding

Om ongerustheid en onzekerheid te voorkomen, verzoeken wij u dringend om ziekte of afwezigheid van uw kind vóór schooltijd door te (laten) geven aan de leerkracht van uw kind. Vanaf 08.15 uur zijn we bereikbaar op telefoonnummer 035 621-16-16. U kunt ook de leerkracht per mail op de hoogte brengen. 

Extra verlof

Extra verlof buiten de normale schoolvakanties moet u minimaal zes weken van tevoren schriftelijk aanvragen bij de directie. Toestemming kan slechts bij uitzondering worden gegeven, indien er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden.
Op de achterzijde van het formulier voor de verlofaanvraag zit een bijlage waarin de geldende regels worden uitgelegd. Verlofaanvragen om rond schoolvakanties eerder te vertrekken of later terug te komen, worden niet toegekend. De aanvraagformulieren en de voorwaarden zijn bij de directie verkrijgbaar. De school is wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar te melden.

o.b.s. Elckerlyc locatie Schuttersweg

Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum

T (035) 621 16 16

E info@elckerlycschool.nl


IBAN: NL48 INGB 0000 1601 76

OBS Elckerlyc Hilversum