Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuwsbrieven

22 maart 2019
Nieuwsflits per mail

Ouderbijdrage

Jaarlijks wordt de ouders gevraagd, een bijdrage te storten in het schoolfonds.
Voor dit schooljaar bedraagt de ouderbijdrage € 32,50. 
De kosten voor de schoolreis en/of het kamp zijn hierbij niet inbegrepen.

Het schoolfonds wordt beheerd door de ouderraad, die er in overleg met het team op toeziet, dat de gelden ten goede komen aan de kinderen.
De vrijwillige ouderbijdrage is onmisbaar voor de bekostiging van verreweg de meeste extra evenementen op school. Sport - en spelactiviteiten en festiviteiten rond onder andere Sinterklaas, Kerstmis en Pasen worden bekostigd uit deze bijdrage.
Een jaarlijks benoemde kascontrolecommissie, bestaande uit twee ouders, controleert de besteding van de ouderbijdrage.

o.b.s. Elckerlyc

van Hogendorplaan 1a
Hilversum

Tel:  (035) 624 91 50

E - mail: directie@elckerlycschool.nl