Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuwsbrieven

22 maart 2019
Nieuwsflits per mail

Schoolregels

 

Inleiding

Richtlijnen en afspraken zijn nodig en bedoeld om met elkaar op school samen te werken.

Zij zijn bedoeld voor kinderen, ouders en medewerkers. Deze afspraken dienen in het verlengde te liggen van en ondergeschikt te zijn aan het pedagogisch klimaat en de doelstelling van de school.

Opvolging van de richtlijnen is daarom geen doel op zich; het kind staat centraal en elke situatie kan weer anders zijn. De richtlijnen zijn slechts een leidraad in handen van individuele medewerkers in de begeleidende taak ten opzichte van betrokkenen.

Er wordt van iedereen, die betrokken is bij de Elckerlyc, verwacht dat men op een hartelijke en behulpzame en dus sociale manier elkaar tegemoet treedt.

 

Omgangsregels

 • Kinderen spreken medewerkers aan met meester of juf, gevolgd door voornaam of achternaam. Doet een kind dit spontaan anders dan accepteren wij dit, als daaruit niet een gebrek aan respect blijkt.
 • Volwassenen spreken de kinderen aan bij hun voornaam, soms (functioneel) gevolgd door hun achternaam.
 • Volwassenen onderling spreken elkaar aan bij hun voor- of achternaam.
 • Kwetsende grappen, brutaal gedrag, onbeschaafd taalgebruik, intimiderende, discriminerende, kleinerende opmerkingen of uitingen worden niet getolereerd. Correctie volgt onmiddellijk. Volledige afhandeling volgt in een rustige situatie, liefst op dezelfde dag. Daarbij kiezen we zorgvuldig onze woorden en laten ons niet meeslepen door emoties. Daar waar nodig wordt een collega of een directielid gevraagd hierbij aanwezig te zijn.
 • Bij keuze van (audio)visueel materiaal (zoals video’s, dvd’s, affiches e.d.) houden wij rekening met de gevoelens en opvattingen van groepen en personen.
 • In de omgang van, met name emotionele begeleiding (zoals troosten, belonen, straffen, verzorgen, opvangen, rustig laten worden, begroeten en afscheid nemen), houden wij rekening met de behoeften en wensen van de ander en respecteren wij de grenzen van betrokkenen. Belangrijke criteria zijn leeftijd, seksuele geaardheid en ontwikkelingsniveau. Wij vinden het belangrijk om gevoelig te zijn voor signalen van de ander en benadrukken gevoelens van veiligheid en acceptatie.
 • Bij lichamelijke hulp en verzorging, indien noodzakelijk, houden wij rekening met sekse en culturele opvattingen.
 • Alle volwassenen houden respectvolle afstand tot leerlingen en elkaar.
 • Buiten de school en buiten de dagelijkse routine (schoolreisjes en excursies) gelden dezelfde regels als boven.

Regels uitgewerkt in de praktijk

Pleinregels

 • Geen spelen als voetbal, skateboards en stepjes, met uitzondering van voetbal op de aangewezen plaats met een foambal.
 • Pleinwacht is volgens rooster op het plein aanwezig.
 • Tijdens de kleine pauze zijn de leerkrachten van de desbetreffende groepen op het plein.
 • Geen afval op de grond.
 • Fietsen netjes in de fietsenstalling plaatsen.
 • Na een pauze gaat een groep onder begeleiding naar binnen.
 • Niet zonder toestemming naar binnen of het plein verlaten.
 • Geen lichamelijk of verbaal geweld gebruiken.
 • Tafeltennistafel en goal zijn geen zit- of klimtoestel.
 • Probeer een ruzie eerst zelf op te lossen.
 • Er mag op het plein niet gefietst worden.    
 • leerkrachten van de onderbouwgroepen begeleiden de kinderen naar buiten en wachten met de kinderen tot ze opgehaald zijn.
 • Kinderen die nog niet opgehaald zijn, gaan met de leerkracht mee naar binnen.
 • Bij slecht weer eerder naar binnen.

 

Regels in de school

 • Voeten vegen bij het binnenkomen.
 • De pleinwacht of de conciërge laat de kinderen binnen.
 • In de onderbouw kunnen de ouders de kinderen in de groep brengen.
 • Ouders, leerkrachten en kinderen zorgen ervoor dat de lessen op tijd kunnen beginnen.
 • De overige leerkrachten zijn bij het binnenkomen en het uitgaan bij hun lokaal aanwezig.
 • Niet rennen, duwen en schreeuwen in de gangen en het trappenhuis.
 • Jassen en tassen worden aan de kapstok gehangen.
 • Naar en van de gymzaal is er toezicht.
 • Op de gangen wordt rustig gewerkt.
 • Bij het lopen door de gangen, andere kinderen niet storen.
 • Eten en drinken gebeurt in principe in het klaslokaal.
 • Niet snoepen, tenzij het om een traktatie gaat.
 • Een jarige mag trakteren tussen 10.00 uur en 10.30 uur.
 • Gevonden voorwerpen worden naar de afgesproken plek gebracht. Kleding in de krat, sieraden en 
  sleutels bij de groepsleerkracht of de conciërge.
 • Kinderen mogen, zonder toestemming van de leerkracht, geen gebruik maken van de telefoon. 
  Kinderen die na schooltijd met elkaar willen spelen, regelen dat dus anders.
 • Bij afwezigheid zonder bericht neemt de groepsleerkracht voor 9.00 uur contact op.

 

Regels m.b.t. toiletgebruik

 • De toegangsdeuren tot de toiletten sluiten.
 • De leerkrachten controleren dagelijks de toiletgroepen bij hun lokaal.
 • De handdoeken zijn geen dweilen.
 • Toiletten zijn geen ontmoetingsruimten.
 • Laat het toilet schoon achter. Ongeregeldheden melden.

Regels m.b.t. magazijngebruik

 • De leerlingen hebben geen toegang tot de magazijnen.
 • De leerkrachten zorgen dat de magazijnen netjes en overzichtelijk blijven.
 • Tekorten of rommel melden bij de magazijnbeheerder.

Regels m.b.t. het gymnastieklokaal

 • De kinderen werken alleen onder begeleiding in deze ruimte.
 • De leerkracht zorgt dat alles na gebruik weer op de juiste plaats wordt opgeruimd.
 • Vanaf groep 3 wordt er gedoucht na de gym. Alleen bij schriftelijke melding vooraf heeft een leerling toestemming om niet te douchen.
 • Het betreden van douche- of kleedruimte gebeurt alleen functioneel en wordt vooraf gegaan aan kloppen. Leerkrachten betreden de kleedruimte niet, wanneer een leerling zich daar alleen bevindt.

Regels in de lokalen

 • Ieder draagt zorg voor zijn/haar stoel en tafel inclusief lades.
 • Regelmatig controle opruimen van de lades.
 • Afval in de bakken.
 • De leerkracht draagt zorg voor de totale netheid van het lokaal.
 • Ieder draagt zorg voor de leer- en hulpmiddelen.
 • De leerkracht draagt zorg voor een juiste indeling en aankleding van het lokaal.
 • Na schooltijd de stoelen op de tafels.
 • Na schooltijd geen kleding en andere spullen in de klas en op de gang laten slingeren.
 • Na schooltijd ramen en deuren sluiten, computers, printers en lichten uit, zonneschermen ophalen.

Regels m.b.t. tot schoolkampen/-reizen en excursies

Er kan geen vast protocol gelden voor uitstapjes. Dit omdat er per uitstapje zorgvuldig gekeken moet worden wat de mogelijkheden ter plekke zijn. Het aantal begeleiders wordt aangepast per activiteit en rekening houdend met de leeftijd. Voor schoolkampen geldt dat jongens en meisjes gescheiden kamers hebben en dat de leiding bestaat uit vrouwen en mannen.

Er wordt bij de planning van schoolkampen/-reisjes zorgvuldig door het team gekozen wat de eindbestemming wordt, hierbij rekening houdend met de veiligheid en risico’s. Vervolgens worden er zoveel als mogelijk medewerkers van school meegenomen om de begeleiding te verzorgen.

Het is zelfs de ervaring dat teveel begeleiding gevaar oplevert voor de veiligheid.

De rij wordt te lang en door het grote aantal volwassenen zijn de kinderen niet goed meer te zien. Hoe meer begeleiders, hoe sneller men de aandacht verliest: “dat ziet een ander wel” of men begint een gesprek met elkaar.

Wanneer er onvoldoende begeleiding is, wordt een activiteit, hoe spijtig voor de betrokkenen, afgeblazen.

Regels gymnastiek

De kinderen in de groepen 1 en 2 gymmen in hun ondergoed (eventueel in Elckerlyc T-shirt) en maken gebruik van gymschoenen/balletschoenen.

 

De groepen 3 t/m 8 gymmen in hun Elckerlyc T-shirt, een sportbroek en gymschoenen/balletschoenen.

Bij  twee dagen gym achter elkaar is vervangende sportkleding toegestaan.

Kinderen die geen gymkleding bij zich hebben:

 • lenen van school, gewassen weer terug
 • gymmen in hun ondergoed
 • 3 x gymspullen vergeten is één keer niet gymmen

 

In de groepen 3 t/m 8 wordt er na het gymmen gedoucht.

Kinderen kunnen gebruik maken van zelf meegenomen middelen en badslippers.

Kinderen die geen handdoek bij zich hebben:

 • lenen van school, gewassen weer terug
 • 3x handdoek vergeten is één keer niet gymmen

o.b.s. Elckerlyc

van Hogendorplaan 1a
Hilversum

Tel:  (035) 624 91 50

E - mail: directie@elckerlycschool.nl