Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuwsbrieven

22 maart 2019
Nieuwsflits per mail

Ziekmelding

Om ongerustheid en onzekerheid te voorkomen, een vriendelijk verzoek om ziekte of afwezigheid van uw kind voor schooltijd door te (laten) geven aan de leerkracht van uw kind. 
Wij zijn telefonisch bereikbaar op nummer 035-6249150 of per mail, voorletter en achternaam van de leerkracht ..
@elckerlycschool.nl

Extra verlof
Extra verlof buiten de normale schoolvakanties moet u minimaal vier weken van te voren schriftelijk aanvragen bij de locatieleider. Toestemming kan slechts bij uitzondering worden gegeven indien er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden. 
De verlof aanvraagformulieren zijn op school verkrijgbaar bij de conciërge,
De school is wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim bij Bureau Leerplicht aan te melden.

 


o.b.s. Elckerlyc

van Hogendorplaan 1a
Hilversum

Tel:  (035) 624 91 50

E - mail: directie@elckerlycschool.nl