Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuwsbrieven

22 maart 2019
Nieuwsflits per mail

MR / GMR

De Wet medezeggenschap in het onderwijs regelt de medezeggenschap van ouders en personeel op school. De medezeggenschapsraad (MR) is een gekozen raad. Er hebben drie ouders en drie leerkrachten zitting in de MR.

Beide locaties van de Elckerlycschool (Van Hogendorplaan en Schuttersweg) hebben een eigen MR. Daarnaast zit er per locatie één MR-lid in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) - dit is de overkoepelende MR van de Stichting Openbaar Onderwijs Hilversum. De GMR leden zijn ook aanwezig bij de MR vergaderingen.

De MR adviseert en/of verleent haar instemming over beleidsmatige en bestuurlijke aangelegenheden. 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Bij deze nodigt de MR je van harte uit om een keer een vergadering bij te wonen of agendapunten aan te dragen. 

Mocht je nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen via E-mail:
 mr@elckerlycschool.nl 

Notulen en agenda MR

De notulen en agenda van de vergaderingen van de MR zijn openbaar voor ouders en leerkrachten van o.b.s. Elckerlyc Locatie Van Hogendorplaan en op te vragen via mr@elckerlycschool.nl

Leden MR

Ouders
Cathelijne Lont (Voorzitter)
Anouk Smeltink-Mensen (Secretaris)
Guido Hogenbirk


Leerkrachten
Merel Calis 
Ellen Ouwerkerk (Gedelegeerd lid GMR)
Karin Kuiper 

 

 

o.b.s. Elckerlyc locatie Van Hogendorplaan

van Hogendorplaan 1a
Hilversum

Tel:  (035) 624 91 50

E - mail: directie@elckerlycschool.nl