Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuwsbrieven

22 maart 2019
Nieuwsflits per mail

MR / GMR

De Wet medezeggenschap in het onderwijs regelt de medezeggenschap van ouders en personeel op school. De medezeggenschapsraad (MR) is een gekozen raad. Er hebben drie ouders en drie leerkrachten zitting in de MR.

Er  zit één MR-lid in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) - dit is de overkoepelende MR van de Stichting Openbaar Onderwijs Hilversum. De GMR leden zijn ook aanwezig bij de MR vergaderingen.

De MR adviseert en/of verleent haar instemming over beleidsmatige en bestuurlijke aangelegenheden. 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Bij deze nodigt de MR je van harte uit om een keer een vergadering bij te wonen of agendapunten aan te dragen. 

Mocht je nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen via E-mail:
 mr@elckerlycschool.nl 

Notulen en agenda MR

De notulen en agenda van de vergaderingen van de MR zijn openbaar voor ouders en leerkrachten van o.b.s. Elckerlyc en op te vragen via mr@elckerlycschool.nl

Leden MR

Ouders
Cathelijne Lont (Voorzitter)
Anouk Smeltink-Mensen (Secretaris)


Leerkrachten
Merel Calis 
Karin Kuiper 

 

 

o.b.s. Elckerlyc

van Hogendorplaan 1a
Hilversum

Tel:  (035) 624 91 50

E - mail: directie@elckerlycschool.nl