Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuwsbrieven

22 maart 2019
Nieuwsflits per mail

Missie en uitgangspunten

De missie

Sinds augustus 1998 is er een nieuwe wet (de wet op het Primair onderwijs). 
Deze wet stelt eisen aan de inhoud, doelen, kortom aan de kwaliteit van het onderwijs. 
De wet is het uitgangspunt geweest voor het formuleren van de missie openbaar primair onderwijs  in Hilversum. 

 • Een plaats waar iedereen goed onderwijs wordt geboden.
 • Een plaats waar de lessen en de leerstof steeds worden aangepast aan elk kind.
 • Een plaats waar permanent hoge eisen worden gesteld aan de bekwaamheid van de leerkrachten.
 • Een plaats waar kinderen worden gestimuleerd om samen te leven.
 • Een plaats waar naar kinderen wordt geluisterd en met kinderen wordt gesproken.
 • Een plaats waar constant aan kwaliteit wordt gewerkt.

Geen mens is gelijk, maar alle mensen zijn wel gelijkwaardig. 
Dat geldt ook voor kinderen op school. 
Het ene kind is niet meer of minder dan het andere kind. 
Allemaal hebben ze recht op kansen en recht op begrip. 
De school wil ze opvoeden tot individuen die zelfstandig en verantwoordelijk zijn. 
 
Alle kinderen zijn welkom op de openbare basisschool Elckerlyc. 
Ze zullen met meerdere culturen in aanraking komen want Nederland is een multiculturele samenleving. 
Ze maken er kennis met feesten en vieringen die misschien nieuw voor ze zijn. 
Zo leren ze culturen te waarderen en om te gaan met kinderen die anders denken of anders zijn.

 

Een vertaling van de missie naar de Elckerlyc

 

O.B.S. Elckerlyc is een laagdrempelige school, die midden in de wijk staat en haar leerlingen begeleidt om zelfstandige, zelfbewuste en sociale kinderen te worden die ieder naar eigen mogelijkheden maximaal presteren.

Hiertoe staat ons een aantal instrumenten ter beschikking:

 1. Kinderen moeten een ononderbroken ontwikkeling doormaken.
  1. Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen in hun eigen tempo en met eigen mogelijkheden.
   1. Het onderwijs moet rekening houden met de verschillende ontwikkelingsfasen.

    1. De school moet tijdig problemen signaleren en oplossen.
     Om tot een zo goed mogelijk prestatieniveau te komen, hecht de Elckerlyc belang aan de volgende punten:

     Een veilige, gezellige school

     De school is gezellig en kindvriendelijk ingericht. De materialen staan in open kasten en zijn daarmee toegankelijk voor de kinderen. De afspraken die met de kinderen worden gemaakt, zijn gericht op het scheppen van een optimaal speel- en werkklimaat. De nadruk zal liggen op de basisvaardigheden en basiskennis. Kinderen moeten optimaal kunnen presteren. Er is veel aandacht voor de basisvaardigheden taal, lezen, schrijven en rekenen.

     De leerlingen motiveren

     Leerlingen worden gemotiveerd door een uitgekiend lesrooster met een evenwichtige dagindeling, door gebruik te maken van een verscheidenheid in werkvormen en door een positieve benadering van ieder kind. 
      
     De leerresultaten voortdurend bijhouden

     Naast de gegevens die verkregen worden uit observaties en toetsen die behoren bij de methodes, wordt een leerlingvolgsysteem gehanteerd. Dit leerlingvolgsysteem bestaat uit niet-methodegebonden toetsen, die voor de verschillende vakgebieden in vastgestelde periodes in het jaar afgenomen worden. 

     De zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen vergroten
      
     Door gebruik te maken van dag- en weektaken, materialen met zelfcontrole en door dagelijks terugkerende momenten van zelfstandig werken vergroten kinderen de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid.

      

      

      

     o.b.s. Elckerlyc

     van Hogendorplaan 1a
     Hilversum

     Tel:  (035) 624 91 50

     E - mail: directie@elckerlycschool.nl