Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuwsbrieven

04 oktober 2019
Nieuwsflits 4 oktober 2019
03 oktober 2019
Nieuwsflits 27 september 2019
26 september 2019
Nieuwsflits 20 september 2019
26 september 2019
Nieuwsflits 4 september 2019

Ziekmelding

Om ongerustheid en onzekerheid te voorkomen, verzoeken wij u dringend om ziekte of afwezigheid van uw kind vóór schooltijd door te (laten) geven aan de leerkracht van uw kind.
Vanaf 08.00 uur zijn we bereikbaar op telefoonnummer 035 621-16-16.
BIJ VOORKEUR kunt u ook de leerkracht op haar of zijn school e-mail adres uw ziekmelding doorgeven.

Extra verlof

Extra verlof buiten de normale schoolvakanties moet u minimaal zes weken van tevoren schriftelijk aanvragen
bij de directie. Toestemming kan slechts bij uitzondering worden gegeven, indien er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden. Op de achterzijde van het formulier voor de verlofaanvraag zit een bijlage waarin de geldende regels worden uitgelegd. Verlofaanvragen om rond schoolvakanties eerder te vertrekken of later terug te komen, worden niet toegekend.

Overzicht bijzonder omstandigheden:

  • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad* van het kind: maximaal twee dagen.
  • Huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 of 60-jaar) van ouders en/of grootouders: één dag.
  • 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
  • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad* van het kind: duur in overleg met directeur.
  • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad* van het kind: duur in overleg met de directeur.
  • Verhuizing van gezin: één dag.

De school is wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar te melden.

Vondelschool

Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum

(035) 621 16 16

directie@vondelschoolhilversum.nl

NL63 ABNA 0455 4203 43