Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuwsbrieven

07 juli 2018
Nieuwsbrief 38 - 6 juli 2018
Nieuwsflits 38 staat klaar voor u LEES MEER
03 juli 2018
Nieuwsflits 37 - 29 juni 2018
nieuwsflits 37 LEES MEER
08 juni 2018
Nieuwsflits 34 - 8 juni 2018
nieuws van de week en de oudergesprekken LEES MEER
01 juni 2018
Nieuwsflits 33 - 1 juni 2018
Hierbij ontvangen jullie de nieuwsflits van de ... LEES MEER

Ziekmelding

Om ongerustheid en onzekerheid te voorkomen, verzoeken wij u dringend om ziekte of afwezigheid van uw kind vóór schooltijd door te (laten) geven aan de leerkracht van uw kind. Vanaf 08.15 uur zijn we bereikbaar op telefoonnummer 035 621-16-16. U kunt ook de leerkracht per mail op de hoogte brengen. 

Extra verlof

Extra verlof buiten de normale schoolvakanties moet u minimaal zes weken van tevoren schriftelijk aanvragen bij de directie. Toestemming kan slechts bij uitzondering worden gegeven, indien er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden.
Op de achterzijde van het formulier voor de verlofaanvraag zit een bijlage waarin de geldende regels worden uitgelegd. Verlofaanvragen om rond schoolvakanties eerder te vertrekken of later terug te komen, worden niet toegekend. De aanvraagformulieren en de voorwaarden zijn bij de directie verkrijgbaar. De school is wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar te melden.

o.b.s. Elckerlyc locatie Schuttersweg

Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum

T (035) 621 16 16

E info@elckerlycschool.nl

NL63 ABNA 0455 4203 43

OBS Elckerlyc Hilversum