Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuwsbrieven

14 februari 2019
Nieuwsflits 21 - 14 februari 2019
Nieuwsflits #21 staat klaar LEES MEER
08 februari 2019
Nieuwsflits 20 - 8 februari 2019
De nieuwtjes van deze week LEES MEER
25 januari 2019
Nieuwsflits 19 - 25 januari 2019
De nieuwsflits van 25 januari staat klaar voor u LEES MEER
18 januari 2019
Nieuwsflits 18 - 18 januari 2019
Nieuwsflits van de week staat klaar! LEES MEER

Ziekmelding

Om ongerustheid en onzekerheid te voorkomen, verzoeken wij u dringend om ziekte of afwezigheid van uw kind vóór schooltijd door te (laten) geven aan de leerkracht van uw kind. Vanaf 08.15 uur zijn we bereikbaar op telefoonnummer 035 621-16-16. U kunt ook de leerkracht per mail op de hoogte brengen. 

Extra verlof

Extra verlof buiten de normale schoolvakanties moet u minimaal zes weken van tevoren schriftelijk aanvragen bij de directie. Toestemming kan slechts bij uitzondering worden gegeven, indien er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden.
Op de achterzijde van het formulier voor de verlofaanvraag zit een bijlage waarin de geldende regels worden uitgelegd. Verlofaanvragen om rond schoolvakanties eerder te vertrekken of later terug te komen, worden niet toegekend. De aanvraagformulieren en de voorwaarden zijn bij de directie verkrijgbaar. De school is wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar te melden.

o.b.s. Elckerlyc locatie Schuttersweg

Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum

T (035) 621 16 16

E info@elckerlycschool.nl

NL63 ABNA 0455 4203 43

OBS Elckerlyc Hilversum