Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuwsbrieven

06 september 2018
We zijn weer begonnen!

Leerlingenraad

Een uit en door de leerlingen gekozen vertegenwoordiging, die zich inzet voor de belangen van de leerlingen op school in de meest brede zin.

De school heeft een leerlingenraad opgericht. Dit is geen wettelijke verplichting, maar we vinden het belangrijk dat er regelmatig met leerlingen uit verschillende groepen vergaderd wordt over allerlei verschillende onderwerpen.

Onze leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor de sfeer en afspraken op onze school. Onze leerlingen zijn de feitelijke gebruikers van onze school. Zij kunnen daarom zinnige ideeën hebben waar wij zelf misschien niet aan denken. Via de LLR kunnen de ideeën gehoord worden.
Ook willen we de LLR daarom betrekken bij sommige beslissingen. De LLR doet voorstellen en mag regelmatig mee adviseren, dan wel meebeslissen over praktische zaken.

In deze raad zitten leerlingen van groep 5 tot en met 8, die op allerlei manieren helpen meedenken in school en ideeën vanuit de leerlingen en klassen kunnen inbrengen. Ook kunnen ze worden aangesproken. De leerlingenraad is dus een orgaan waar vertegenwoordigers van de groepen in plaats nemen en waarin zij ook standpunten van andere leerlingen kunnen bespreken.

De complete statuten van de Leerlingenraad vindt u onder deze link


Notulen Leerlingenraad

Notulen januari 2019
Notulen februari 2019
Notulen maart 2019
Notulen april 2019

Vondelschool

Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum

T (035) 621 16 16

E info@elckerlycschool.nl

NL63 ABNA 0455 4203 43