Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuwsbrieven

16 november 2018
Nieuwsflits 11 - 16 november 2018
Nieuwsflits 11 - nu te lezen LEES MEER
09 november 2018
Nieuwsflits 10 - 9 november 2018
Nieuwsflits 10 staat klaar LEES MEER
02 november 2018
Nieuwsflits 8 - 2 november 2018
Nieuwsflits #8 staat klaar LEES MEER

De Ouderraad - OR

Wij hopen dat bij u bekend is dat de OR het team organisatorisch en financieel (middels de vrijwillige ouderbijdrage) ondersteunt bij evenementen en festiviteiten op school. 
Dit zijn bijvoorbeeld de sint- en kerstviering, paasontbijt, carnaval, avondvierdaagse, schoolvoetbal, afscheid van groep 8, maar ook het bijhouden van de bibliotheek en de aanschaf van de nodige nieuwe boeken voor de leerlingen.

Het decoteam versiert de school, waarbij de hal centraal staat, in thema van het seizoen. Wel zullen zij regelmatig, zeker rond de Sint- en Kerstperiode, een beroep doen op ouders om te helpen.

In de ouderraad hebben ouders zitting (zie de namen hieronder). 
Er is een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 
Eén van de teamleden is contactpersoon tussen het team en ouderraad. 
De penningmeester beheert de gelden van de ouderbijdragen.


Beide locaties van de Elckerlycschool hebben een eigen OR. 

De voorzitters van de raden hebben regelmatig met de locatiedirecteuren overleg over gemeenschappelijke activiteiten (Gemeenschappelijke Ouderraad, GOR).
Daarnaast is er regelmatig contact tussen OR en MR.


De Ouderraad bestaat dit jaar uit:

Martina   Names het team      
Saskia   Voorzitter   Philippe groep 8, Sébas groep 6  
Marij   Penningmeester   Daniël groep 7, Kasper groep 5  
Odette   Secretaris   Milou groep 5, Steijn groep 4  
Samantha   Lid   Misha groep 5  
Hetty   Lid   Mees groep 7, Liz groep 5  
Suzan   Lid   Adam groep 2  
Vero   Lid   Derk groep 5  
Eric   Lid   Marlijn groep 8, Anne goep 6  
Yvette   Lid   Tijn groep 5, Kiki groep 2  


Bankrekeningnummer Ouderraad de Elckerlyc Schuttersweg: 
IBAN: NL48INGB0000160176

E-mail:  orschuttersweg@elckerlycschool.nl

 

o.b.s. Elckerlyc locatie Schuttersweg

Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum

T (035) 621 16 16

E info@elckerlycschool.nl

NL63 ABNA 0455 4203 43

OBS Elckerlyc Hilversum