Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuwsbrieven

06 september 2018
We zijn weer begonnen!

Directie en Team

De directeur van de school is Reinier van Milligen. Hij is belast met de integrale leiding. Dit betekent dat hij op alle terreinen verantwoordelijk is voor het voorbereiden en uitvoeren van beleid. Dat heeft met name betrekking op personeel, financiën, gebouwenbeheer, de identiteit van de school en vanzelfsprekend het onderwijskundig beleid. Als u hem wilt spreken, dan kan dat uiteraard. 

 

De Elckerlyc telt 17 personeelsleden van wie 15 leerkrachten die het onderwijsteam vormen. Samen staan zij voor de uitdaging om op een positieve wijze aan de doelstellingen van de school inhoud te geven. Aan zorgbreedte wordt inhoud gegeven door een intern begeleider (IB-er)

Ons onderwijsteam bestaat uit enthousiaste leerkrachten. Door scholing en het houden van studiedagen wordt onze kennis steeds uitgebouwd en opgefrist. Door regelmatig overleg over alles wat binnen onze school en met de kinderen speelt, zijn wij goed op de hoogte van de gang van zaken. Wij proberen u zoveel mogelijk bij alles te betrekken door regelmatig communicatie door middel van de nieuwsflitsen, klassenberichten, inloopochtend, ouderavonden, informatieavonden, Ouder- en Medezeggenschapsraad en een klankbordgroep.

Formatie schooljaar 2018-2019

Groep Naam aanwezigheid
1/ 2 A Mandy Dirkse di, wo, do, vrij
1/ 2 A Patricia Vermeij ma
1/ 2 B Patricia Vermeij di, wo
1/ 2 B Manon de Zeeuw ma, do ,vrij
3 Lotte van Praag ma, di
3 Martina Toepoel wo, do, vrij
4 Jeannette Geurtsen Ma,di,wo
4 Hella Varik Do,vrij

5 Rob Smit hele week

6 Carolien Versluys Ma,Di,Wo
6 Marie-José Nelis Do,Vrij
7 Bert Snel Ma,Di
7 Christa Kiewiet Woe,Do,Vrij
8 Manon Snaterse hele week
EB Herhaling Hella Varik Ma

EB Verdieping Bert Snel Do

Intern begeleider Eveline Nieuwenhuizen Ma, Do

Directie Reinier van Milligen Ma,di,do,vrij

Conciërge Paul Odijk Di,woe,vrij

 


o.b.s. Elckerlyc locatie Schuttersweg

Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum

T (035) 621 16 16

E info@elckerlycschool.nl

NL63 ABNA 0455 4203 43

OBS Elckerlyc Hilversum