Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuwsbrieven

07 juli 2018
Nieuwsbrief 38 - 6 juli 2018
Nieuwsflits 38 staat klaar voor u LEES MEER
03 juli 2018
Nieuwsflits 37 - 29 juni 2018
nieuwsflits 37 LEES MEER
08 juni 2018
Nieuwsflits 34 - 8 juni 2018
nieuws van de week en de oudergesprekken LEES MEER

Directie en Team

De directeur van de school is Reinier van Milligen. Hij is belast met de integrale leiding. Dit betekent dat hij op alle terreinen verantwoordelijk is voor het voorbereiden en uitvoeren van beleid. Dat heeft met name betrekking op personeel, financiën, gebouwenbeheer, de identiteit van de school en vanzelfsprekend het onderwijskundig beleid. Als u hem wilt spreken, dan kan dat uiteraard. 

 

De Elckerlyc telt 17 personeelsleden van wie 15 leerkrachten die het onderwijsteam vormen. Samen staan zij voor de uitdaging om op een positieve wijze aan de doelstellingen van de school inhoud te geven. Aan zorgbreedte wordt inhoud gegeven door een intern begeleider (IB-er)

Ons onderwijsteam bestaat uit enthousiaste leerkrachten. Door scholing en het houden van studiedagen wordt onze kennis steeds uitgebouwd en opgefrist. Door regelmatig overleg over alles wat binnen onze school en met de kinderen speelt, zijn wij goed op de hoogte van de gang van zaken. Wij proberen u zoveel mogelijk bij alles te betrekken door regelmatig communicatie door middel van de nieuwsflitsen, klassenberichten, inloopochtend, ouderavonden, informatieavonden, Ouder- en Medezeggenschapsraad en een klankbordgroep.

Formatie schooljaar 2017-2018

Groep Naam aanwezigheid Email
1/ 2 A Lotte van Praag Ma, Di Lpraag@elckerlycschool.nl
1/ 2 A Martina Toepoel Woe,DO,Vrij mtoepoel@elckerlycschool.nl
1/ 2 B Patricia Vermeij Ma, Di pvermeij@elckerlycschool.nl
1/ 2 B Manon de Zeeuw Woe,do,vrij mzeeuw@elckerlycschool.nl
3 Manon Snaterse Ma,Di,Woe,Do,Vrij msnaterse@elckerlycschool.nl
4 Jeannette Geurtsen Ma,di,woe jgeurtsen@elckerlycschool.nl
4 Hella Varik Do,vrij hvarik@elckerlycschool.nl
5 Rob Smit Ma,Di,Woe,Do,Vrij rsmit@elckerlycschool.nl
6 Carolien Versluys Ma,Di,Woe cversluys@elckerlycschool.nl
6 Marie-José Nelis Do,Vrij mjnelis@elckerlycschool.nl
7 Bert Snel Ma,Di bsnel@elckerlycschool.nl
7 Christa Kiewiet Woe,Do,Vrij ckiewiet@elckerlycschool.nl
8 Gerda Boegem Ma,Di,Woe,Do,Vrij gboegem@elckerlycschool.nl
EB Herhaling Hella Varik Ma hvarik@elckerlycschool.nl
EB Verdieping Bert Snel Do Bsnel@elckerlycschool.nl
Intern begeleider Eveline Nieuwenhuizen Ma, Do enieuwenhuizen@elckerlycschool.nl
Directie Reinier van Milligen Ma,di,do,vrij rmilligen@elckerlycschool.nl
Conciërge Paul Odijk Di,woe,vrij podijk@elckerlycschool.nl

 


o.b.s. Elckerlyc locatie Schuttersweg

Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum

T (035) 621 16 16

E info@elckerlycschool.nl

NL63 ABNA 0455 4203 43

OBS Elckerlyc Hilversum