Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuwsbrieven

04 oktober 2019
Nieuwsflits 4 oktober 2019
03 oktober 2019
Nieuwsflits 27 september 2019
26 september 2019
Nieuwsflits 20 september 2019

Organisatie

1. De school - en klassenorganisatie

Op de Vondelschool zijn acht jaargroepen, waarin de kinderen op grond van leeftijd en ontwikkelingsniveau een homogene groep vormen. Binnen de jaargroep wordt gedifferentieerd in tempo en niveau.

De Vondelschool onderscheidt:
  • De onderbouw (groep 1,2)
  • De middenbouw (groep 3,4,5)
  • De bovenbouw (groep 6,7,8)

2. De samenstelling van het team

Anna van Hiele is als directeur verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken. Zij is verantwoordelijk voor het behoud / de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

De groepsleerkrachten verzorgen de onderwijsvoorziening voor de leerlingen van 4 tot en met 12 jaar. De intern begeleider (IB) is belast met de coördinatie van de algemene leerlingenzorg. Twee extra begeleiders (EB) zijn belast met individuele leerlingenzorg.

Sinds kort is er een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs aangesteld. Meester Kees geeft op dinsdag bewegingsonderwijs aan de middenbouw en de bovenbouw. 

Vondelschool

Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum

(035) 621 16 16

directie@vondelschoolhilversum.nl

NL63 ABNA 0455 4203 43